Aktualne wydarzenia ekonomiczne ze świata Forex!

Kalendarz ekonomiczny jest podstawą każdego tradera opierającego się o założenia strategiczne. Praca z tym kalendarzem jest podstawą analizy fundamentalnej. Bardzo często zbyt duża ilość odczytów w kalendarzu może w znaczący sposób wpłynąć na wahania rynku Forex, a co za tym idzie – dużą zmienność na parach walutowych. Wiele strategii ma w swoich założeniach omijanie danych ekonomicznych. Dane ekonomiczne dotyczą walut z całego świata. Odczyt na danej walucie ma wpływ głównie na nią, jednak najważniejsze waluty światowe mogą spowodować dynamiczne ruchy także na pozostałych parach. W kalendarzu na naszej stronie przedstawiamy zaplanowane odczyty dotyczące największych światowych walut.

Aktualizowany na bieżąco Kalendarz Ekonomiczny obsługiwany jest przez Investing.com Polska.

Właściwe podjęcie decyzji we właściwym czasie

Dla inwestorów podjęcie decyzji jest najważniejsze, dlatego wybranie odpowiedniego instrumentu finansowego do zainwestowania może przynieść zwrot z inwestycji. Poniżej znajdziesz skróty najważniejszych wskaźników ekonomicznych:

  • Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (Consumer Confidence Index, CCI)

Jest to comiesięczna publikacja sporządzana na podstawie wyników ankiet w 5000 gospodarstw domowych. Mierzy średnią zaufania konsumentów i ich siłę nabywczą.

  • Wskaźnik Cen Konsumpcyjnych (Consumer Price Index, CPI)

Prognoza statystyczna, która mierzy zmiany cen towarów i usług. CPI jest stosowane jako miara inflacji, jako że informuje o zmianach cen w ponad 200 kategoriach.

  • Produkt Krajowy Brutto, PKB (Gross Domestic Product, GDP)

Wskazuje na wzrost gospodarczy w kraju i jest określany przez wydajność produkcji, dochody i wydatki. PKB jest często skorelowane z poziomem życia. Jest to wartość rynkowa wszystkich usług i dóbr wyprodukowanych w danym kraju w danym okresie.

  • Purchasing Managers Index (PMI)

Wskazuje aktywność gospodarczą i pokazuje procent pracowników firm odpowiedzialnych za nabywanie dóbr i usług (tj. menadżerów ds. zaopatrzenia) w danym sektorze gospodarczym. PMI powyżej 50 zazwyczaj wskazuje na gospodarkę rozwijającą się, podczas gdy wskaźnik ten poniżej 50 oznacza kurczenie się gospodarki.

  • Stopa bezrobocia (Unemployment Rate)

Procent osób bezrobotnych, mierzony jako stosunek osób bez pracy oraz osób, które są gotowe i zdolne do podjęcia pracy, przeciwstawiony całkowitej liczbie osób stanowiących siłę roboczą. Jest to wskaźnik opóźniony, jako że zmienia się razem z gospodarką i wskazuje na przyszłe stopy procentowe oraz politykę pieniężną.

  • Sprzedaż Detaliczna (Retail Sales)

Comiesięczny raport, który mierzy wydatki konsumentów (główny wskaźnik PKB w USA). Jako aktualny wskaźnik ogólnych wzorców wydatków konsumenckich, może być stosowany do oceny bezpośredniego kierunku gospodarki.

  • Indeks Cen Producentów (Producer Price Index, PPI)

Często stosowany wskaźnik ekonomiczny, który mierzy średnie zmiany cen sprzedaży, otrzymywanych przez krajowych producentów w produkcji, wydobyciu, dostawach prądu i rolnictwie.

Zajrzyj również do działu EDUKACJA aby dowiedzieć się, jak poprawnie odczytywać kalendarz ekonomiczny.

[Głosów:3    Średnia:3/5]
Podziel się z innymi: