Na tej podstronie znajdziesz mnóstwo przydatnych pojęć, które są często spotykane w świecie opcji binarnych. Jednak dla wielu traderów niektóre znaczenia są niezrozumiałe, dlatego przygotowaliśmy słownik pojęć najczęściej stosowanych w opcjach binarnych.

(Aby sprawdzić wyjaśnienie danego pojęcia, wystarczy na niego kliknąć by rozwinąć pasek odpowiedzi)

A

Akcje stanowią procentową część spółki, a posiadacz akcji posiada udział w jej zyskach. Można stać się posiadaczem dowolnej spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych, poczynając od Google czy Facebooka po Apple
Wzrost wartości waluty.
Obecna cena rynkowa instrumentu bazowego. Cena, za którą została zakupiona Opcja Binarna, staje się ceną wykonania. Aktualne ceny są ustalane w sposób obiektywny przez dostawców informacji w czasie rzeczywistym.
cena aktywów.
Aktywa bazowe są wykorzystywane w handlu instrumentami pochodnymi, aby określić aktyw, którego cena może pochodzić od innego aktywu. Instrumenty pochodne są wymieniane na gotówkę i dlatego nie wymagają wymiany aktywów fizycznych. Aktywa bazowe odnoszą się do kontraktu, który opiera się na cenie tych aktywów, ale bez potrzeby ich wymiany, czy nawet własności.
Metoda analizy bezpieczeństwa za pomocą oceny różnych czynników ekonomicznych i finansowych. Celem jest analiza wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, takie jak: ogólne warunki gospodarcze, środowisko przemysłowe oraz czynniki specyficzne dla firmy.
Metoda oceny aktywu za pomocą analizy danych statystycznych z przeszłości, takich jak ceny i obrót. Wykresy i grafy, w zestawieniu z innymi narzędziami, są analizowane w celu wykrycia jakichkolwiek wyznaczników przyszłej działalności.
Instytucja finansowa lub osoba handlujące papierami wartościowymi i gotowe dokonać transakcji kupna lub sprzedaży, gdy inwestor jest nimi zainteresowany.
Cena po której inwestor dokonuje transakcji kupna. Np. w kwotowaniu pary walutowej EUR/USD 1,3650 / 1,3652, druga cena (1,3652) jest ceną kupna.
Aktualna cena aktywu bazowego jest taka sama, jak w momencie zakupu opcji.

B

Kwota środków na koncie platformy
Silna i długotrwała tendencja spadkowa na rynku.
Suma pieniędzy na Twoim koncie (bez zysków i strat na obecnie otwartych pozycjach)
Cena po której inwestor dokonuje transakcji sprzedaży. Np. w kwotowaniu pary walutowej EUR/USD 1,3650 / 1,3652, pierwsza cena (1,3650) jest ceną sprzedaży.
Wskaźnik w analizie technicznej. Łączy w sobie średnie ruchome i odchylenia standardowe.
Dodatkowe środki na inwestowanie oferowane przez platformę
Osoba lub firma pośrednicząca w zawieraniu transakcji.
Osoba grająca na wzrostach kursów.

C

Następuje w momencie, gdy inwestor przewiduje, iż cena instrumentu finansowego w momencie wygaśnięcia, będzie wyższa od ceny wykonania opcji (WZROST).
Moment, w którym opcja wygasa i przynosi zysk lub stratę. Czas wygaśnięcia jest ważnym czynnikiem, który decyduje o wyniku handlu opcją binarną. Wybór czasu wygaśnięcia może zmienić się w zależności od klienta, i ważne jest, aby przedział czasowy, w którym inwestor planuje handlować był dla niego zrozumiały. W handlu Opcjami Binarnymi, czas wygaśnięcia jest krytycznym czynnikiem, decydującym o powodzeniu transakcji.
Cena, za którą animator rynku zakupi walutę bazową.
Jeest to cena aktywa w momencie otwarcia pozycji.
Obecna cena rynkowa aktywu bazowego w momencie wykonania opcji.
Cena, za którą inwestor może nabyć aktyw na rynku finansowym. Cena wyjściowa jest częścią formuły używanej do obliczania ceny końcowej aktywu.
cena aktywów w momencie wygaśnięcia opcji
Cena zamknięcia, czyli cena z ostatniego odczytu.
Podmiot regulacyjny z Cypru. Dba o ochronę przestrzegania przez firmy inwestycyjne (brokerów) praw i regulacji
jest to określony dzień i godzina w której opcja wygaśnie.

D

Otwarcie i zamykanie danej pozycji w czasie tego samego dnia.
Osoba fizyczna lub instytucja, biorąca udział w transakcjach, sprzedająca lub kupująca instrumenty finansowe na własny rachunek i ryzyko.
Konto handlowe podłączone do platformy, umożliwiające zawieranie transakcji tylko na wirtualnych środkach.
Kwota pieniędzy, którą inwestor deponuje na własne konto na platformie
Minimalne środki pieniężne potrzebne do otwarcia rachunku handlowego.
Minimalny poziom depozytu wymagany do otwarcia pozycji.
Spadek wartości waluty.
Dostępne środki handlowe (które nie zostały jeszcze zainwestowane w żadną pozycję).

E

Automatyczne systemy, służące do zawierania transakcji na platformie handlowej MetaTrader.
Broker ECN kumuluje zlecenia inwestorów, brokerów Market Maker, banków oraz innych instytucji finansowych. Brokerzy tego typu pobierają od każdego zlecenia prowizję (tzw. commission). Na platformach ECN doliczany jest tylko rynkowy spread.
Suma wszystkich otwartych pozycji, którymi klient obecnie handluje na rynku.

F

Międzybankowy rynek wymiany walutowej o ogromnej płynności, jest to rynek, który nie posiada centralnej jednostki nadzorującej obrót i funkcjonuje 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu.
Kontrakt terminowy, umowa kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. Wszystkie kontrakty Futures są notowane na giełdach, które ściśle określają warunki handlu danymi kontraktami. Zawierając kontrakt terminowy inwestor nie opłaca całej jego wartości, lecz wnosi depozyt zabezpieczający stanowiący określony ułamek jego wartości.

G

Każdy poszczególny aktyw ma swoje godziny i/lub dni handlowe oraz okres urlopu.

H

Opcja dająca prawom ale nie obowiązek zakupu instrumentu finansowego po określonej cenie.

I

Opcja jest nadal otwarta lub wygasła z zyskiem.
Indeksy dotyczą giełd papierów wartościowych na całym świecie, gdzie odbywa się obrót akcjami; na przykład: amerykański Dow Jones 30 i NASDAQ, europejski FTSE 100 czy azjatycki NIKKEI.
Forma lokaty środków w m.in.: papiery wartościowe, towary, waluty.
Wykres na jakim się poruszamy np. m15 (15-sto minutowy), h1 (1-godzinny).
Osoba lokująca środki w przedsięwzięcia, mające w przyszłości przynieść zyski.

K

Aktualny bilans Twojego konta, obejmujący zyski i straty z otwartych pozycji.
Skrót składający się z trzech liter. Kody walut ustanowione zostały przez International Organisation of Standarisation (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). Funkcją kodów walut jest identyfikacja waluty danego państwa.
Trend boczny, okres w czasie którego zmienność ceny waluty pozostaje w określonych granicach. Brak tendencji wzrostowej ani spadkowej.
Wyraźne wzrosty lub spadki cen związane z odreagowaniem wcześniejszego trendu. Krótka pozycja – sprzedaż instrumentów inwestycyjnych.
Zmieniająca się w czasie cena, będąca wypadkową popytu i podaży na rynku. Kwotowanie – para cen bid i ask na rynku walutowym.
Cena, po której animator rynku jest gotowy sprzedać walutę bazową na rynku wymiany walut.
Część kapitału własnego, wyrażona w procentach, która jest aktualnie wykorzystana w otwartych pozycjach. Kwota depozytu dostępnego do użytkowania = (Wykorzystany depozyt/Kapitał własny) x100. Dla przykładu, jeśli Twoja kwota depozytu dostępnego do użytkowania wynosi 5000$, aby handlować w sposób bezpieczny, musisz ograniczyć tę kwotę dla każdej transakcji do maksymalnie 250$.
Minimalna kwota, którą możesz wypłacić z konta Opteck wynosi 250$. W przypadku przelewu bankowego minimalna kwota wypłaty wynosi 100$.

L

Opcja dająca prawo ale nie obowiązek sprzedaży instrumentu finansowego po określonej cenie.

M

Główne pary walutowe popularne wśród inwestorów na rynku Forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF.
Podmiot, wystawiający na rynek zlecenia sprzedaży i kupna w ilości poprawiającej płynność na rynku.
Platforma transakcyjna, umożliwiająca handel na rynku Forex/opcji binarnych
Średnia rynkowa (mid-market) to średnia między ceną ask (kupna) a ceną bid (sprzedaż). Odnosi się to do faktycznej ceny rynkowej instrumentu, bez widełek.

N

Osoba grająca na spadkach kursów.
Jeden z najważniejszych wskaźników na rynku finansowym USA, który wskazuje poziom zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Publikacja tego wskaźnika określa dalszy wzrost lub spadek wartości dolara amerykańskiego. Dane są publikowane w każdy pierwszy piątek miesiąca.

O

Wspólna ilość otwartych transakcji.
W tym rodzaju Opcji Binarnej klient określa z góry wartość (cenę), jaką instrument finansowy osiągnie przed wygaśnięciem.
Jeden z instrumentów finansowych klasyfikowanych jako instrument pochodny to znaczy taki, którego cena zależy od instrumentu bazowego. W przypadku rynku walutowego instrumentem bazowym jest kurs walutowy.
Rodzaj opcji binarnych, kórych czas wygaśnięcia wynosi 30/60/120/300 sekund.
Rodzaj opcji binarnych, których czas wygaśnięcia wynosi 1 lub więcej dni.
Rodzaj opcji binarnych składających się z dwóch aktywów. Cena jednego aktywa jest podstawową w stosunku do drugiej.
Rodzaj opcji binarnych za pomocą których inwestor określa czy cena aktywa osiągnie poziom docelowy przed upływem czasu jej zakończenia.
Jest to rodzaj Opcji Binarnej, której czas trwania wynosi 60 sekund. Inna jej nazwa to Szybka Opcja.
Opcja, która może zostać zrealizowana w dowolnym czasie przed upływem terminu wygaśnięcia. Opcja ta, w przeciwieństwie do Opcji Europejskiej (tzw. binarnej, bądź cyfrowej), nie musi czekać do terminu wygaśnięcia, żeby zostać zrealizowana.
W tego rodzaju Opcji Binarnej klient decyduje, czy cena rynkowa instrumentu finansowego wygaśnie powyżej, czy poniżej aktualnej ceny rynkowej.
Opcja typu Range pozwala zadecydować, czy opcja wygaśnie w danym przedziale cenowym (górna lub dolna granica) lub poza danym przedziałem cenowym.
Opcje, w których zwrot będzie kwotą stałą, jeśli instrument finansowy, na którym dana opcja opiera się, osiągnie w momencie wygaśnięcia kierunek przewidziany przez klienta.
Poziom ceny na otwarciu danego okresu czasowego.
Poziom cenowy, będący barierą dla wzrostów. Order – zlecenie otwarcia transakcji.
Podsumowanie zysków i strat dla wszystkich otwartych pozycji.
Opcja jest nadal otwarta lub wygasła i nie przyniosła zysku.

P

Cena jednej waluty w stosunku do drugiej. Przykładowo: Jeśli kurs na parze EUR/USD w pewnym momencie wynosi 1.06000, oznacza to, że za jednego Euro trzeba w danej chwili zapłacić 1,06 dolara.
Najmniejsza zmiana ceny, którą można zaobserwować w danym kursie walutowym.
 Ponieważ cena większości par walutowych jest określana do czwartego miejsca po przecinku 0,0001, najmniejsza zmiana dotyczy ostatniego miejsca dziesiętnego.
Punkt zwrotu, narzędzie, które wykorzystywane jest w analizie technicznej. Określa on potencjalne poziomy oporu czy wsparcia.
Jest to wskaźnik makroekonomiczny, określa ostateczną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu.
Program komputerowy umożliwiający handel na rynku Forex/opcji binarnych za pośrednictwem Internetu.
Automatycznie określony poziom ceny, który cena powinna dotrzeć do lub w czasie wygaśnięcia transakcji.
Inwestycja w aktyw. Dla przykładu, gdy klient handluje, powiedzmy (WZROST) USD/JPY, pozycja zostaję otwiera w momencie kliknięcia na przycisk ZAINWESTUJ.
Długa lub krótka pozycja otwarta po zakończeniu danego dnia.
Ma miejsce, gdy inwestor przewiduję, iż cena aktywu w momencie wygaśnięcia, będzie niższa od ceny wykonania opcji (SPADEK).

R

Narządzie do realizacji zamówienia pozwala zadecydować, w jaki sposób zostaną przeprowadzone transakcje. Ponieważ ceny rynkowe ulegają zmianie, niektóre żądania handlowe mogą zostać odrzucone. Dlatego jesteśmy podekscytowani mogąc wprowadzić dodatkową metodę realizacji zlecenia, która zapewni, że wszystkie zlecenia zostaną zaakceptowane po najlepszej dostępnej cenie.
Jedna z największych w świecie agencji prasowych w sferze finansów, która dostarcza aktualne kursy
Gdy pozycja pozostaje otwarta pod koniec dnia handlowego, przedłużony zostaje jej czas trwania do następnego dnia i podlega ona opłacie SWAP lub kredytowaniu, w zależności od wskaźnika stopy procentowej pomiędzy dwiema walutami. Opłata rollover/swap jest obliczana w punktach i zostaje automatycznie przeliczana na podstawową walutę konta.
Wskaźnik siły względnej. Służy do pomiaru siły danego instrumentu finansowego. Rynek Byka – rynek wzrostów cen. Rynek Niedźwiedzia – rynek spadków cen.

S

Zamykanie i otwieranie pozycji w krótkim czasie. Wykorzystywane głównie na rynku Forex,
Różnica pomiędzy ceną sprzedaży, za którą można sprzedać aktyw a ceną kupna, za którą można aktyw nabyć. Wykorzystywane głównie na rynku Forex,
Cena w momencie wygaśnięcia to cena podstawowego instrumentu w czasie, gdy opcja wygasa.
Zlecenie zamknięcia transakcji przy określonej stracie. Jest wykorzystywane do zmniejszania strat.
Miernik przychodu, przysługujący właścicielowi kapitału za jego udostępnianie danemu podmiotowi.
Odzwierciedlają aktualne ceny surowców, takich jak: złoto, srebro, ropa naftowa i inne.

T

Zlecenie zamknięcia pozycji przy określonym zysku.
Kurs docelowy ustalony w opcji.
Termin wygaśnięcia to dokładna data i godzina, w której zamykana jest transakcja i opcja wygasa.
Najmniejsza, pojedyncza zmiana na rynku. Trend – określa kierunek zmiany ceny.
Towary to produkty, którymi obraca się na rynkach. Należą do nich ropa naftowa, metale szlachetne (złoto, srebro) i instrumenty rolne (kawa, zboże, cukier czy kukurydza). Pełny wykaz opcji towarowych oferowanych na TopOption można obejrzeć, odwiedzając stronę zawierającą indeks instrumentów.
Trend odnosi się do wahań ceny w określonym przedziale czasowym. Im dłużej cena podąża w jednym kierunku, tym silniejszy jest trend. Rozpoznanie trendu umożliwia spekulantom podjęcie trafnych decyzji opierających się na prawdopodobieństwie kierunku ceny aktywu.
Cena zmienia się z tendencją do wzrostu.
Cena zmienia się z tendencją do spadku.

V

Wolatywność, czyli inaczej zmienność - czyli w jakim tempie zmieniają się kursy cenowe.

W

Zazwyczaj pierwsza z walut w danej parze.
Waluta, w której prowadzony jest rachunek handlowy.
Waluta mało płynna.
Druga z walut w danej parze walutowej.
Charakteryzuje się dużą płynnością.
Wyznaczana jest w dolarach amerykańskich w oparciu o aktualne ceny rynkowe.
Liczba transakcji zawartych w określonym czasie.
Poziom cenowy testowany wcześniej przez rynek, stanowiący barierę dla spadków.
Graficzne przedstawienie zmienności ceny w czasie. Z Zlecenie – wydane przez klienta polecenie zawarcia określonej transakcji na rynku.

Z

Zlecenie Stop zostanie wykonane i zamknie pozycję w celu ograniczenia strat w przypadku niekorzystnych zmian rynkowych. Gdy przeprowadzamy zlecenie stop, staje się ono zleceniem rynkowym i zostaje wykonane tak szybko jak to możliwe, po cenie dostępnej na rynku. Zauważ, że cena ta może się różnić od ceny, którą ustaliłeś w zleceniu.

 

[Głosów:1    Średnia:5/5]
Podziel się z innymi: