Finanse

Instalacja gazowa w domu krok po kroku

Instalacja gazowa w domu krok po kroku

Coraz częściej zapada decyzja o zmianie ogrzewania w domu na to gazowe. Przede wszystkim wybór ten podyktowany jest względami ekonomicznymi i ekologicznymi, gdyż instalacja gazowa w domu zapewnia tańsze ogrzewanie. Obecnie stosowane instalacje gazowe są również bezpieczne i nie ma w nich ryzyka wybuchu. Jak zainstalować gaz w domu?

Jak podłączyć instalację gazową do domu?  

W dopiero co budowanych domach droga do wykonania instalacji gazowej jest zdecydowanie prostsza niż w przypadku decyzji, która zapada w trakcie dokonywania generalnego remontu. Każdorazowo jednak pierwszym krokiem do założenia instalacji gazowej, jest uzyskanie zgody i spełnienie określonych formalności. 

  1. Formalności i pozwolenia

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do przedsiębiorstwa gazowego o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej. Z tych względów dom lub mieszkanie powinien znajdować się blisko takiej sieci. Ponadto taki wniosek musi zawierać zaświadczenie o fakcie, iż jest się właścicielem nieruchomości, a także mieć dołączoną mapę z określoną sytuacją w najbliższym terenie. Taki wniosek można złożyć wraz z tym o pozwolenie na budowę. Na decyzję czeka się zwykle 30 dni roboczych. 

  1. Projekt instalacji gazowej 

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z przedsiębiorstwa gazowego oraz podpisaniu umowy z odpowiednią firmą dystrybuującą gaz należy również zlecić wykonanie projektu takiej instalacji gazowej. Rozrysowania projektu może dokonać tylko osoba, która posiada stosowne uprawnienia z tego zakresu. Przedsiębiorstwo gazowe określa warunki, jakie muszą zostać spełnione w takim projekcie. Powinno być na nim również zaznaczone miejsce, w którym znajdzie się szafka gazowa. 

  1. Instalacje gazowe – budowa 

Instalacje gazowe tworzą firmy, które posiadają do tego specjalne uprawnienia. Montażu tego typu instalacji nie mogą dokonać fachowcy, którzy zajmują się budową domu czy remontem zewnętrznej elewacji budynku. Zakładanie gazu powinno być szczegółowo opisane w dzienniku budowy, który prowadzony jest przez kierownika. Jest to ważny element z przyczyn prawnych oraz związany jest z bezpieczeństwem funkcjonowania całej instalacji. Przy budowie instalacji gazowej najlepiej wykorzystywać rury stalowe, które są trwałe i wytrzymałe oraz charakteryzują się lepszą szczelnością. 

  1. Próba szczelności instalacji gazowej

Ponadto na koniec całej budowy bezwzględnie musi zostać przeprowadzony test instalacji gazowej. Jest to podyktowane nie tylko względami bezpieczeństwa, ale również prawnym rozporządzeniem. Według niego do próby instalacji gazowej musi dojść, gdy:

  • jest ona całkowicie nowym elementem infrastruktury budynku,
  • jest ona modernizowana lub remontowana, 
  • nie była użytkowana przez ostatnie 6 miesięcy. 

Ile kosztuje przyłączenie instalacji gazowej? 

Koszt przyłączenia takiej instalacji w podliczeniu ze wszystkimi formalnościami, projektami, budową i zezwoleniami – waha się od 3000 złotych do nawet 15 tysięcy złotych. Wszystko zależy od miasta, w którym chce się podłączyć gaz, umiejscowienia i zawiłości przeprowadzenia tego procesu.  

Udostępnij