FinanseOszczędzanie i inwestycje

Inwestowanie od podstaw czyli akcje w praktyce

Inwestowanie od podstaw czyli akcje w praktyce

Akcje to aktualnie jedna z najbardziej popularnych kategorii inwestycji. Czy słusznie? Większość inwestorów twierdzi, że tak. Ze względu na rozsądny profil ryzyka, akcje stanowią często ważną część portfeli inwestycyjnych. W przeciwieństwie do obligacji czy pozostałych, bezpiecznych instrumentów umożliwiają uzyskanie teoretycznie nieograniczonych zysków. Jednocześnie, inwestor posiadający podstawowe umiejętności może całkiem rozsądnie zarządzać ryzykiem. Oczywiście jest ono bez porównania większe, niż w przypadku obligacji lub lokat, ale przecież o to w tym chodzi.

Czym są akcje i jak w nie inwestować?

Akcje to w najprostszym rozumieniu tego słowa stanowią cząstki własności spółki. W ujęciu prawnym, stanowią papiery wartościowe dokumentujące prawa ale także obowiązki akcjonariusza czyli po prostu współwłaściciela spółki. Warto przy tym pamiętać, że prawa są związane z akcją, nie z właścicielem. Sprzedając akcje, inwestor zbywa również te prawa. 

Poza prawami majątkowymi, akcjonariusz posiada również prawa korporacyjne, które umożliwiają wpływ na działalność spółki, między innymi za pośrednictwem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje notowane na giełdzie

Akcje łatwo poddają się obrotowi. Są wystandaryzowane i z reguły nominalnie warte raczej niewiele. Z tego względu, mnóstwo spółek notuje swoje akcje na giełdzie. Stają się wówczas tzw. spółkami publicznymi. Uzyskują jednocześnie dostęp do niezwykle szerokiego grona inwestorów. W zamian, do ich obowiązków należy regularne publikowanie swoich wyników i innych istotnych informacji. W związku z tym duża część spółek nie decyduje się na debiut na giełdzie i woli pozostać poza tzw. rynkiem zorganizowanym.

Jeśli jesteś zainteresowany inwestowanie w akcje, kliknij tutaj i sprawdź ofertę renomowanego brokera Saxo Bank Polska, która zapewnia dostęp do największych światowych giełd. 

Czym jest giełda papierów wartościowych?

Giełda papierów wartościowych stanowi pewien rodzaj rynku, na którym można zawierać transakcje zakupu i sprzedaży papierów wartościowych oraz pozostałych instrumentów finansowych. 

Istotą każdej giełdy jest zebranie wszystkich inwestorów zainteresowanych obrotem papierami. Dzięki temu rynek zyskuje odpowiednią płynność, a jednocześnie wyklarowane zostają efektywne ceny. Kiedyś było to miejsce w sensie fizycznym czyli bardzo duża i niesamowicie głośna sala. Obecnie giełda stanowi po prostu rozbudowany system informatyczny. Członkami Giełdy Papierów Wartościowych są różnorodne domy maklerskie i brokerzy. To właśnie za ich pośrednictwem inwestor może zawierać transakcje giełdowe.

Artykuł sponsorowany

Udostępnij