Biznes

Ekonomia społeczna – istota, cele, działania.

Ekonomia społeczna – istota, cele, działania.

Ekonomia to dział nauki opisujący produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr społecznych. W dziedzinie tej można wyróżnić kilka gałęzi, jak również dostrzec wiele charakterystycznych zależności.
Jakie rodzaje ekonomii stają się coraz bardziej popularne na światowym rynku?

Czym jest ekonomia społeczna?

Jakie podstawowe pojęcia używane są w tego rodzaju nauce?
Jakie są cele ekonomii społecznej?
Ekonomia to szeroko rozumiana nauka, podzielona na kilka dziedzin. Wśród nich należy wyróżnić przede wszystkim ekonomię społeczną, gospodarczą, behawioralną, normatywną, neoklasyczną i wiele innych. Całość działań ekonomicznych warto rozpatrywać w ujęciu mikroekonomii oraz makroekonomii.
Mikroekonomia to badanie działań indywidualnych, decyzji podejmowanych w sprawie rzadkich dóbr. Nauka o poszczególnych elementach tworzących całą gospodarkę.
Makroekonomia dział nauki, który analizuje i bada gospodarkę w ujęciu całościowym, ogólnym.
Czym jest ekonomia społeczna?
Ten rodzaj ekonomii to badania i procesy związane z działalnością i aktywnością obywatelską skoncentrowaną na tworzeniu dóbr i pożytku publicznego. Nauka ta przede wszystkim służy integracji społecznej, zawodowej, tworzeniu miejsc pracy czy świadczeniu powszechnych usług społecznych.

Podstawowe pojęcia ekonomi

Zagadnieniami, którymi zajmuje się ten rodzaj nauki są przede wszystkim:
– definicja ekonomii społecznej,
– podmioty ekonomii,
– funkcje,
– cele i działania.
Cele ekonomii społecznej.
Głównym celem tego rodzaju działań jest aktywizacja populacji. Dostarczanie ludziom zasobów, jak również stwarzanie możliwości rozwoju i zarobku. Ważnym pojęciem jest tutaj misja społeczna, jak również przeciwdziałanie zjawisku, jakim jest wykluczenie społeczne.
Głównymi wartościami działań ekonomi i społecznej są: odpowiedzialność, niezależność, solidarność, samorządność, itp.

wordpress-wdrozenia.pl

Udostępnij