Finanse

Jak rozliczyć i otrzymać zwrot podatku z Niemiec?

Jak rozliczyć i otrzymać zwrot podatku z Niemiec?

Każda legalnie zatrudniona osoba ma obowiązek wykonać rozliczenie podatku. Niemcy nie są w tej kwestii wyjątkiem. Do kiedy należy złożyć deklarację podatkową w Niemczech? Jakie dokumenty trzeba dostarczyć? Kto może otrzymać zwrot podatku? Na te i podobne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Rodzaje rozliczeń podatkowych

Jeśli chodzi o rozliczenie podatku, Niemcy wymagają dwóch rodzajów rozliczeń: ograniczonego oraz nieograniczonego. Pierwszy typ (Eschraenkte Steuerpflicht) dotyczy osób, które legalnie pracowały na terenie tego kraju w okresie do 183 dni w danym roku podatkowym. Ponadto suma uzyskanych przez pracownika przychodów nie może przekraczać równowartości 90% jego ogólnych dochodów. W tym przypadku podatnik nie ma możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem. Nie obowiązują go także żadne ulgi.

Drugi rodzaj rozliczenia podatku w Niemczech, czyli nieograniczony (Unbeschraenkte Steuerpflicht) odnosi się do osób legalnie zatrudnionych na obszarze Republiki Federalnej Niemiec przez minimum 183 dni. Opcja ta wiąże się z możliwością korzystania z licznych udogodnień, m.in. wpisania w formularz ulgi związanej z regularnymi dojazdami do miejsca pracy albo kosztami utrzymania. Aby udowodnić poniesione koszty i skorzystać z ulg, należy zbierać wszystkie faktury i paragony poświadczające wydatki na mieszkanie czy transport.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia podatkowego

Aby otrzymać rozliczenie podatku z Niemiec, należy złożyć komplet niezbędnych dokumentów do urzędu skarbowego (Finanzamt). Konieczne jest więc dostarczenie:

– kopii dowodu osobistego albo paszportu,

– karty podatkowej Lohnsteuerbescheinigung lub odcinka z wypłaty za ostatni miesiąc pracy w danym roku podatkowym,

– zaświadczenia UE-EOG o dochodach uzyskanych w Polsce, podbitego przez polski urząd skarbowy,

– dokumentów potwierdzających legalną pracę w Niemczech, np. systematycznie opłacanych rachunków za media, umowy najmu domu albo mieszkania czy biletów za dojazdy do pracy.

Do kiedy natomiast wykonać rozliczenie podatku? Niemcy przewidują na ten obowiązek termin do 31 lipca.

Zwrot nadpłaconego podatku

Czy można liczyć na jakieś korzyści, wykonując rozliczenie podatku? Niemcy umożliwiają składającym odzyskanie nadpłaconych kwot podatkowych. Dzięki skorzystaniu z przysługujących ulg, osoby zatrudnione mogą zyskać wysokie kwoty zwrotu. Co ważne, prawo do zwrotu przysługuje aż do 4 lat wstecz. Na przesłanie pieniędzy urząd skarbowy ma maksymalnie kilka miesięcy, ale często wypłata następuje w ciągu 1,5-2 miesięcy od daty złożenia formularza w placówce.

Udostępnij