Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Gdzie wykonać obowiązkowy przegląd techniczny kasy fiskalnej?

19 lipca 2022 przegląd techniczny kasy fiskalnej

Kasa fiskalna to urządzenie przeznaczone do rejestrowania kwot podatku należnego VAT. Dla większości przedsiębiorstw, które prowadzą sprzedaż towaru i usług na rzecz klientów indywidualnych, ich instalacja jest obowiązkowa. Na tym jednak się nie kończy – zgodnie z ustawą o VAT w art. 111 ust. 3a, pkt 4 właściciel firmy musi wykonać przegląd techniczny kasy fiskalnej w terminie zgodnym z § 54 ust. 1 o kasach rejestrujących.

Do czego służą kasy fiskalne?

Kasa fiskalna to urządzenie, bez którego prowadzenie sprzedaży towaru i usług na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej jest w zasadzie niemożliwe. Obowiązek jej instalacji ma dwie zalety.

Pierwszym jest to, że wydruk z kasy fiskalnej zapewnia skuteczne dochodzenie swoich praw przez konsumenta, który może dzięki niemu udowodnić zawarcie transakcji. Bez paragonu fiskalnego wszelkie roszczenia względem sprzedającego są z tego względu bezpodstawne. Oczywiście tylko w sytuacji, gdy klient nie ma jak udowodnić zakupu w inny sposób. Czasami wystarczy sam wydruk z banku, jeśli płatności dokonano bezgotówkowo.

Drugą zaletą jest znacznie większa kontrola przedsiębiorcy przez organy państwowe. Urzędy Skarbowe dzięki wydrukom fiskalnym mogą z łatwością obliczyć należny podatek dochodowy i VAT i zestawić go z wpłatą dokonaną przez przedsiębiorcę. 

Czy z kasy fiskalnej da się zrezygnować?

Oczywiście instalacja kasy fiskalnej to nie tylko kolejne wydatki, lecz także dodatkowe obowiązki przedsiębiorcy względem organu podatkowego. Nie bez powodu wiele osób szuka możliwości zrezygnowania z instalacji urządzenia fiskalnego. Jest to możliwe, ale tylko w ściśle określonych przypadkach.

Z tego przywileju mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz innych przedsiębiorców oraz gdy ich obroty nie przekraczają w danym i poprzednim roku podatkowym 20 000 zł. Z obowiązku instalacji kasy fiskalnej zwolnieni mogą być również przedsiębiorcy sprzedający towar i usługi wyłącznie w internecie w systemie wysyłkowym. Możliwość ta obowiązuje jedynie takie działalności, w których cała płatność przyjmowana jest na konto. Poza tym niezależnie od istniejących zwolnień, istnieją branże objęte bezwzględnym obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej od pierwszego dnia sprzedaży. Są to np. usługi kosmetyczne, gastronomiczne, lekarskie czy dentystyczne. Przedsiębiorcy wykonujący te czynności na rzecz klientów indywidualnych muszą posiadać kasę fiskalną od pierwszego dnia sprzedaży, niezależnie od osiąganego obrotu czy dostaw wysyłkowych.

Kasy fiskalne on-line – co to jest?

Tym co różni kasę online od tradycyjnej jest zdalna komunikacja kasy online z organami kontroli. Przesyłanie danych jest automatyczne, odbywa się w tle.

Kasa online rejestruje dane sprzedaży, emitowane wydruki fiskalne (w tym raporty) i przekazuje je organom państwowym. Informacje są gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas (CRK), zarządzanego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Dzięki tym danym można szybciej wykrywać wszelkie nieprawidłowości, nadużycia i jeszcze skuteczniej ograniczaniczać szarą strefę. Przy klasycznej kasie fiskalnej niezbędne są osobiste kontrole skarbowe.

Przegląd techniczny kasy fiskalnej – podstawowe informacje

Przegląd techniczny kasy fiskalnej jest obowiązkowy, a brak jego przeprowadzenia może wiązać się z szeregiem nieprzyjemności ze strony kontrolerów odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Pierwszy obowiązkowy serwis kasy fiskalnej następuje po dwóch latach od chwili uruchomienia kasy, a każdy kolejny po następnych dwóch latach od ostatniego przeglądu. Nie oznacza to jednak, że nie można robić go częściej. Intensywnie eksploatowane kasy fiskalne online można serwisować nawet co roku. Co prawda generuje to pewne koszty, jednak znacznie zmniejsza ryzyko awarii, która może powodować przestój w sprzedaży. To duży problem, gdyż przedsiębiorca nie może osiągać żadnych dochodów bez kasy fiskalnej (jeśli była wymagana lub zainstalowana).

Przegląd kasy fiskalnej – co wchodzi w jego skład?

Przegląd kasy fiskalnej obejmuje dokładną analizę całego urządzenia i ewentualnie naprawę usterek, które pojawiły się w trakcie eksploatacji. Serwisant sprawdzi między innymi stan wizualny obudowy kasy, jej ewentualne uszkodzenia oraz stan pamięci fiskalnej, działanie oprogramowania. Przetestuje też kilka standardowych czynności kasjera. Serwisant musi również sprawdzić wyświetlacz, na którym prezentowana jest kwota transakcji, jak i ustawienie zegara czy też jakość paragonów wydrukowanych przez dane urządzenie. 

Obowiązkowy serwis kasy fiskalnej – komu zlecić?

Przegląd kasy fiskalnej mogą realizować zgodnie z prawem wyłącznie niektóre firmy i jednostki posiadające do tego odpowiednie uprawnienia. Główne podmioty serwisowe dość precyzyjnie wyznacza § 2 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów, w którym znajdują się wszystkie wytyczne dotyczące firm realizujących działania serwisowe.

Kupujący musi obowiązkowo otrzymać od sprzedającego dokładny, precyzyjny i aktualny na dzień zawarcia umowy wykaz podmiotów serwisujących. Dzięki temu nabywca może z łatwością znaleźć odpowiedni serwis np. blisko miejsca prowadzenia działalności.

Czy da się uniknąć przeglądu technicznego kasy fiskalnej?

Dokonanie serwisu kasy fiskalnej nie bez powodu stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy – uchylenie się od niego może wiązać się z wieloma nieprzyjemnymi konsekwencjami. Przede wszystkim przedsiębiorca będzie musiał zwrócić całą ulgę otrzymaną na zakup kasy fiskalnej. To kwota, która może wynieść nawet 700,00 złotych. To jednak nie wszystko – niewykonany przegląd techniczny kasy fiskalnej może wiązać się również z karą pieniężną. Jej wysokość jest ustalona sztywno na 300,00 złotych

Partnerem artykułu jest mico.pl

Redakcja Binary24

Jesteśmy grupą osób zajmujących się finansami, biznesem i marketingiem. Od lat doradzamy między innymi w kwestiach związanych z inwestycjami, oszczędzaniem i pracą. Na naszym blogu publikujemy ciekawe artykuły i przydatne porady.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

agencja Allegro
Adwokat
Tłumaczenia

Jesteś zainteresowany reklamą?